TRAVEL LIFTOVI I HIDRAULIČNA KOLICA

Hidraulično –eletrični strojevi

TRAVEL LIFTOVI

Travel lift je posebna samohodna dizalica za podizanje i spuštanje svih vrsta plovila iz mora na kopno, te njihov transport na suhom vezu u Marini Trogir.

SAMOHODNI TRAVEL LIFTOVI I KOLICA

Marina Trogir raspolaže sa 2 travel lifta maksimalnog kapaciteta 100t i 600t, koji se koriste za podizanje,spuštanje i transport plovila na kopnu. Površina smještaja brodova na kopnu u Marini Trogir Iznosi 20,000 m2, Marina Trogir raspolaže i sa samohodnim kolicima od 60t i 300t, koja služe za što brži transport na suhom vezu te na manje dostupnim mjestima u Marini Trogir.

maksimalna sigurnost i pouzdanost

Spuštajte ili izvlačite brodove
stabilno i učinkovito

Travel liftovi i samohodna kolica obavljaju podizanje i spuštanje plovila sa maksimalnom učinkovitošću te visokim standardom sigurnosti za male tendere od 2 m do velikih Mega jahti od cca 60m.

Strojevi su opremljeni sa 4 (100t) i 16(600t) neovisnih kotača koji omogućuju savršeno poravnanje kotača i u najtežim situacijama, zakretanje kotača se može izvršiti i za 90o,što omogućava izuzetnu funkcionalnost čak i u skučenim prostorima. Pogon je kontroliran hidraulikom te najvišim mehaničkim standardima i omogućuje višegodišnje upravljanje s optimiziranim troškovima.