POSADA MARINE

Posada marine Trogir

Vaše uplovljavanje u Marinu Trogir u sigurnim je rukama naših mornara i ronioca. Sveobuhvatan pristup, poznavanje marine, pontona i vezova omogućava siguran ulazak i izlazak, najbolji razmještaj brodova, 24-satni nadzor marine, lučku asistenciju i asistenciju lučkog servisa. 

Additional safety and comfort in the marina are ensured by our divers who thoroughly inspect and maintain the underwater parts of the marina, pontoons, berths and moored vessels, as well as assist with hoisting and lowering vessels by means of available travel lifts.

Djelatna sinergija naših mornara i ronioca garantira siguran boravak u marini 24 sata na dan kao i mogućnost dodatnog održavanja vaših plovila.