ISO NORME

Naše poslovanje temelji se na međunarodno priznatim normama ISO 9001, ISO 14001.

Normu ISO 14001:2015 uveli smo kao sustav upravljanja zaštite okoliša što nam omogućava učinkovito korištenje raspoloživih resursa i smanjenje otpada čime stječemo povjerenje naših klijenata, ali i bolju konkurentnost na tržištu.

ISO CERTIFICATE ISO CERTIFIKAT QUALITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT POLICY POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA

 

Norma ISO 9001:2015 međunarodni je standard za sustave upravljanja kvalitetom. Ova norma sadrži okvir za poboljšanje kvalitete organizacije koja nastoji pružiti proizvode i usluge koji dosljedno ispunjavaju zahtjeve i očekivanja kupaca i ostalih relevantnih zainteresiranih strana na najučinkovitiji mogući način. U našem poslovanju odnosi se na izvođenje popravaka, preinake i održavanje plovnih objekata te pružanje usluga marine.

ISO CERTIFICATE ISO CERTIFIKAT